ANNONS

Kohler klara för HVO

Det är full fart för Kohler Engines och dess engagemang för att minska miljöpåverkan från dess motorer. Företaget godkände nyligen användningen av EN15940-kompatibla vätebehandlade vegetabiliska oljor, eller HVO, för alla sina dieselmotorer – antingen rena eller som en blandning med konventionell diesel. Godkännandet kom efter intensiva laboratorie- och tester på fältet av Kohlers ingenjörsteam. Koncernens dieselmotorer kräver ingen form av modifiering eller specifik uppgradering för att använda HVO. Användning av avgasefterbehandlingssystem kommer dock fortfarande att vara nödvändig där det redan krävs.
HVO är ett förnybart paraffinbränsle även känt under namnen “syntetisk diesel” och “förnybar diesel”. Det är framställt med vegetabiliska eller animaliska oljor som härrör från rester från kött- och fiskindustrin. Eftersom det utvinns från organiskt material, HVO – till skillnad från biodiesel – använder inte jordbruksresurser eller bidrar till avskogning. Den kan användas överallt där diesel används idag. En minskning av de totala CO2-utsläppen på upp till 90 % kan uppnås beroende på vilken råvara som används i HVO-produktionen. Vad mer , jämfört med de flesta konventionella dieselbränslen, har HVO en exceptionellt låg svavelhalt och dess användning leder till lägre avgasutsläpp från fordon. Syntetisk diesel är allmänt tillgänglig på bensinstationer över hela norra Europa och tar fäste som nästa generations bränsle. Det är 100 % fossilfri och 100 % återvunnen.
HVO-bränsle kan distribueras, hanteras och lagras precis som vilket konventionellt bränsle som helst. Ren eller blandad, den kan användas i vilken Kohler-motor som helst, oavsett om den är vätskekyld från KDI- och KDW-linjerna eller luftkyld från KD-linjen. Dessutom krävs inga ändringar av underhållsschemat och normala europeiska garantivillkor gäller.
– Vi ser ett växande intresse från kunder för användning av syntetiskt bränsle (HVO) och andra förnybara bränslen. eFuels är särskilt intressanta, inte bara för sin positiva miljöpåverkan utan också för att de når prestandanivåer som är jämförbara med dieselbränslen, säger Luigi Arnone, Senior Manager för Diesel Engine Engineering på Kohler, och tillägger att:
– HVO är ett stabilt bränsle som inte kräver några motormodifieringar eller ytterligare underhåll.
De viktigaste skillnaderna mellan europeiskt dieselbränsle (standard EN590) och HVO listas i tabellen nedan.
HVO-bränsle har en lägre densitet, vilket innebär att massan av bränsle som sprutas in per cykel är lägre än för EN590-diesel, vilket minskar effekt och vridmoment med 1 och 5 %. Denna effekt kompenseras delvis av ett högre cetantal (75 för HVO mot 51 för EN590 Diesel), vilket översätts till positiva effekter på förbränningen.
Användning av förnybara bränslen är ett av de väsentliga kraven för att nå globala utsläppsmål. Med godkännande av HVO-bränslen för alla sina dieselmodeller gör Kohler sitt bidrag till en mer hållbar framtid.

Relaterade artiklar