ANNONS

Kommuner vill ha balans mellan livsmedelsproduktion och konsumtion

Med ökade oroligheter internationellt och stundande klimatförändringar är det allt viktigare att ha en väl fungerande livsmedelsproduktion i Sverige. Gislaveds kommun och det kommunala näringslivsbolaget Enter har därför anlitat Hushållningssällskapet för att med deras beräkningsverktyg mäta kommunens självförsörjningsgrad när det gäller livsmedelsproduktion. Verktyget är ett av de första i sitt slag på lokal nivå och visar kommunens försörjningsbalans och vilka utvecklingsmöjligheter som finns till en ökad livsmedelsproduktion. Beräkningen kommer presenteras den 29 augusti 2022 i Gislaveds kommunhus.

– Gislaveds kommun har antagit ett mål om att öka sin självförsörjning och detta är ett viktigt första steg i den processen. Kommunens förmåga till självförsörjande livsmedelsproduktion är viktigt sett till många olika anledningar, däribland näringslivsutveckling, krisberedskap och mer hållbar matproduktion. Jag ser därför mycket fram emot presentationen och det vidare arbetet, säger Carina Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Presentationen hålls av Hushållningssällskapets rådgivare som även kommer lämna förslag på hur kommunen kan jobba vidare med frågan.

– Beräkningsverktyget ger en överblick av markanvändning, foder- och livsmedelsproduktion i en kommun. Det här är områden som Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av att arbeta med. Vi vill att beräkningen ska fungera som underlag till att förbättra försörjningsgraden, stärka krisberedskapen och utveckla näringslivet. Det är på det lokala planet man kan arbeta praktiskt med att få en förändring av försörjningsbalansen, Frida Carlsson, vd Hushållningssällskapet Jönköping.

Relaterade artiklar