ANNONS

Köp gödsel nu

Den uppmaningen kommer nu från flera marknadsbedömare. Priset på gödsel har fallit den senast tiden som en effekt av prisfallet på naturgas och därmed ammoniak.  Men nu tror flera marknadsanalytiker att prisgolvet nåtts för den här gången.

Naturgasen ser ut att ha parkerats vid nivån 55 euro per MWh och växtodlingssäsongen drar nu igång nere i Europa. Från den 1 februari är det flera länder som tillåter spridning av kväve, bland annat i Tyskland.
Eftersom handel av gödsel varit ringa under höst och vinter är det fortfarande mycket gödsel som ska ut till gårdarna innan årets växtodlingssäsong drar igång och det kan medföra logistikproblem. Det är inte en situation som pressar gödselpriset neråt, tvärt om.
Priset för CAN 27 i Tyskland ligger nu i nivån 475–490 euro per ton, långt under pristoppen i fjol. Även de svenska priserna har gått ner och ett exempel är NS 27-4 för 6:20 kronor per kg helt nyligen. Det var polsk vara.
Även priset på fosfor har fallit.

Relaterade artiklar