ANNONS

Kraftigt prisfall på spannmål

På tre veckor har spannmålspriset fallit med över 10 procent och vete på Matif närmar sig snabbt nästa stödnivå 260 euro per ton, som om priset faller under, kan medföra ytterligare prisfall på sikt.

Förändringarna för veckan blev på börsen i Chicago minus 4,2 procent för vete, minus 3,5 procent för majs och minus 0,8 procent för soja.
På Matif i Paris gick vete ner med 5,0 procent, majs föll i pris med 5,2 procent medan rapsen rasade ner med hela 8,5 procent.
Det ser, som vi rapporterat om tidigare i veckan, ut som att rapsskörden blir rekordstor i världen denna säsong och priserna pressas därmed ner på rapsfrö ganska rejält.
Vete på Matif står nu i 261:75 euro per ton, vilket är strax över den kritiska gränsen 260.
Den USDA rapport som publicerades i veckan visade på ökad produktion av vete  med 5 miljoner ton i världen samtidigt som konsumtionen ökade med 2 miljoner ton. Det borde gett ökade utgående lager med 3 miljoner ton. Men samtidigt justerades ingående lager ner med 5 miljoner ton och därmed blev det en minskning av utgående lager med 2 miljoner ton. Att inte marknaden reagerade med prisökningar på den rapporten angående vete kan tänkas bero på att marknaden antagligen hade förväntats sig en större nedjustering av produktionen i Indien. Nu förefaller det som att torkan där inte är lika problematisk som tidigare antagits.
För majs ökas utgående lager med 1 miljoner ton medan sojan minskas vad gäller lager med 2 miljoner ton.
Veckans USDA-rapport borde i ett normalt läge vara prisdrivande men ändå föll priserna tillbaka.
Den svenska kronan har åter försvagats rejält vilket sannolikt beror på den amerikanska nedstängda banken under fredagen och allmän börsoro och kraftiga kursfall, framförallt på bankaktier runt om i världen. Kursen är just nu 11:3940 för en euro vilket innebär att de svenska dagspriserna för fysisk vara just nu är; för höstvete 2:85 kronor per kg, vårvete (med minst 13 % protein) 3:48 kronor per kg, fodervete 2:82 kronor per kg, etanolvete 2:82 kronor per kg, råg 2:40 kronor per kg, foderhavre 2:42 kronor per kg, grynhavre 2:60 kronor per kg, foderkorn 2:50 kronor per kg, maltkorn 2:78 kronor per kg, foderärtor 3:22 kronor per kg, linfrö 5:75 kronor per kg och raps 5:60 kronor per kg.

Relaterade artiklar