ANNONS

Krångligt väder – Ökade utmaningar

Under odlingsåret 2023 ställdes svenskt lantbruk inför svåra prövningar med en kombination av torka och stora regnmängder. Dessa utmaningar återspeglas tydligt i resultaten från årets Försöksrapport från Sverigeförsöken.

Men de svåra förhållandena har också gett försöksverksamheten möjlighet att testa olika produkter och strategier under de förhållanden där de kan ge störst mervärde för lantbrukaren. Detta har bidragit till att öka kunskapen och förståelsen för att möta liknande utmaningar i framtiden.

– I år har vi tagit ett stort kliv framåt i vår förståelse för att på ett klokt sätt möta de oförutsägbara väderförhållandena vi står inför och samtidigt öka lantbrukets motståndskraft. Vi ser nu en möjlighet att fördjupa oss i ämnen och odlingsförhållanden vi tidigare inte haft möjlighet att utföra försök kring, säger Pernilla Wahlquist, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet Skåne.

Sverigeförsöken presenterar resultaten från det utmanande odlingsåret 2023 och spännande flerårssammanställningar för svenska lantbrukare i Försöksrapporten 2023.

I ett inslag i Lantbruksnytt webb TV inom kort kommer representant från Hushållningssällskapet Skåne att berätta om försöksrapporten, vad vi kan lära oss från år 2023 med långvarig torka och sen stora regnmängder samt vilka utmaningar som finns för ökad beredskap i framtiden.

Relaterade artiklar