ANNONS

Kronfågel minskar utsläpp med 85 procent

Kronfågel vill göra gott för planeten och minska utsläppen i hela värdekedjan. Därför är vi oerhört glada över att ha minskat vår transportpåverkan med 85 procent sedan skiftet till förnybart och fossilfritt bränsle för både in- och distributionstransporter* som gör att vi sparar 3300 ton CO2 per år. Skiftet ligger i linje med DLF:s Transportinitiativ, som Kronfågel skrivit på sedan tidigare.
Målsättningen med Transportinitiativet 2025 är att inrikestransporter, både egenutförda och köpta, i DLF:s medlemsföretag, senast år 2025 ska vara fossilfria. Större delen av Kronfågels in- och distributionstransporter tankas numera med HVO100, som är ett 100 procent förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel. Sedan en tid tillbaka kan våra leverantörer också tanka HVO100 vid vår anläggning. Ett initiativ som tagits gemensamt med ett av våra åkerier för att tillsammans bidra till ett bättre klimat.

– Vi arbetar fokuserat med hållbarhet i omtanke om människorna, kycklingarna och planeten. En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och då är transporterna ett mycket viktigt område. Distribution av dagligvaror generar många transporter varje dag och det är självklart för oss att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, ska verka för en övergång till förnybara och fossilfria drivmedel, säger Mats Hedlund, vd på Kronfågel.

Sparar 3300 ton CO2 per år
HVO100 minskar utsläppen med cirka 85 procent, från 2,64 kg till 0,4 kg CO2, per liter bränsle jämfört med vanlig diesel. Koldioxidutsläppen från vår distribution samt intransport av kyckling blev tack vare HVO100 knappt 600 ton CO2 jämfört med runt 3 900 ton för ”vanligt” fossilt bränsle. Minskningen, cirka 3300 ton på årsbasis, motsvarar klimatavtrycket från ungefär 400 ”medelpersoner” i Sverige under ett år (åtta ton CO2 per person och år, enligt Naturvårdsverkets statistik).

– Snart hundra procent förnybart i distribution- och intransporter är en mycket god bit på vägen och jag är stolt över mina kollegor som drivit förändringen. Men för att uppfylla våra mål helt krävs det att vi tittar på hela ”transportkartan” och ser till att även resor med egna bilar så långt som möjligt är fossilfria. Det arbetet är under utveckling, säger Janneke Vackerberg, kommunikation- och hållbarhetschef på Kronfågel.

Sikte på 1,5-gradersmålet
Bakgrunden till Transportinitiativet är att världens länder enades om ett nytt klimatavtal med syftet att den globala temperaturökningen ska stanna vid maximalt 1,5 grader. För att Sverige ska klara sitt mål har regeringen bland annat startat plattformen Fossilfritt Sverige och beslutat att koldioxidutsläpp från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030. Kronfågel är automatiskt anslutna till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning genom DLF:s Transportinitiativet.

*Beräkningen gäller våra in- och distributionstransporter med undantag för ett par mindre transportsträckor där våra leverantörer inte ställt om till 100 % ännu.

Relaterade artiklar