ANNONS

Kuldrag som komplement

I stort sett alla är överens om att kuldrag är att föredra i stället för den klassiska lyftdragkroken. Problemet är bara att övergången från lyftdragkrok till kuldrag är kostsam och arbetskrävande. Ska samtliga traktorer utrustas med kuldrag och alla reskap byggas om, inklusive lättjusterbart stödben, vilket är en förutsättning för att koppla med kuldrag, blir det dyrt.
JBM Lanttek i Bodafors säljer ett kuldrag som passar traktorer med löstagbar lyftdragkrok. Precis som man drar ut och skiftar mellan lyftdragkrok och jordbruksdrag kan man sätta dit ett kuldrag.
På så sätt behöver inte alla redskap byggas om på en gång. Man kan börja med dem som går mycket i trafik och där risken är stor för allvarliga skador om något brister, exempelvis vagnar och gödseltankvagnar.
Den utrustning JBM Lanttek säljer är en 80 mm kula som även kan förses med centralsmörjning. Just att man får en glappfri koppling som går att smörja innebär att slitaget blir minimalt.
K80 kulfrag  insatsdelar IMG_2225

Relaterade artiklar