ANNONS

Kurser för minskad smittorisk

Utbredningen av afrikansk svinpest i Polen har närmat sig ytterligare mot den tyska gränsen. Senaste fallet av ett smittat vildsvin är endast drygt 2 mil från den tyska gränsen.
I Danmark jobbar man vidare för att öka säkerheten. Seges har tagit fram en online-kurs som vänder sig till animalieproducenter med utländsk arbetskraft. Informationen i kursen finns på många olika språk så att alla på gården, oavsett var de kommer ifrån, ska förstå. Kursen handlar om smittorisker och hur man ska bete sig för att minska risken för att sprida smitta till danska besättningar.

Relaterade artiklar