ANNONS

Kvaliteten viktig vid intervention

Från och med denna månad kan lantbrukare intervenera korn. Priset fritt interventionsorten är 101 euro per ton och till det kommer ett månadstillägg som är för december 0,92 euro per ton, för januari 1.38 euro per ton och för februari 1,84 euro per ton. Kursen sätts den sista vardagen i månaden före och är för december 10,4533. Det ger ett totalt decemberpris om 1:06 svenska kronor per kg.
För att kunna sälja spannmål till intervention måste man kunna leverera ett homogent parti om minst 200 ton från ett och samma lager. Utlastningskapaciteten måste vara minst 200 ton per 8 timmar.
Det är säljaren som står för alla analyser och just vad käller kvalitetskraven är det mycket att tänka på vid försäljning till intervention.
Spannmålen får inte ha avvikannde färg, den ska vara av sund och god kvalitet, den får inte avvika vad gäller lukt och det får inte förekomma några skadedjur. Maximal vattenhalt är 14,5 procent, renhet 88 procent, sönderslagna kärnor, ogräsfrön, med mera får uppgå till högst 12 procent och lägsta rymdvikt är 62 kg/hl.
Om ett levererat parti inte uppfyller dessa krav måste det tad tillbaka och säljaren får då stå för alla kostnader.

Relaterade artiklar