ANNONS

Mindre kväveförluster i marken

Danska försök, som utförts under 25 år, visar på minskat kväveläckage från marken. Det är en analys av 489 fält med höstvete från år 1990 till 2014 som visar att marken i dag frigör 34 kg mindre kväve per hektar än för 25 år sedan. Under samma period har höstvetegrödorna ökat sitt behov och upptag av kväve till följd av nya sorter, bättre odlingsteknik och därmed ökad avkastning. Under samma period har tillförseln av kväve till grödorna minskat per hektar och därmed står det klart att förlusterna minskat väsentligt.
vete

Relaterade artiklar