ANNONS

Lågt mjölkpris pressar First Farms

Det börsnoterade danska lantbruksföretaget First Farms med produktion i Slovakien och Rumänien räknar med förlust för helåret 2009 till följd av framförallt lågt pris på mjölk. Prognosen för helåret är minus 22 till 27 miljoner danska kronor och en omsättning på 57 till 62 miljoner danska kronor.
Bolages halvårsredovisning släptes i dag och visar på en förlust på 18,9 miljoner danska kronor.
Anledningen till det kraftigt försämrade resultatet är att mjölkpriset ligger 11 procent under den nivå man kalkylerat med. Just nu betalas mjölken mellan 1:75 och 1:80 danska kronor per kilo. Även priserna på spannmål ligger lägre än förväntat, cirka 40 procent under bugeterad nivå.
Men även om resultatet är svagt fortsätter First Farms sin byggnation av nya mjölkstallar som planerat. Redan denna höst ska nya stallar som rymmer 3 400 mjölkkor stå klara i Slovakien och växtodlingen består av 8 300 hektar arrendejord.
I Rumänien förfogar man över 5 500 hektar varav cirka 2 000 hektar odlas nu.
Aktierna i First Farms är noterade på Köpenhamns Fondbörs och står i dag i 62:50 danska kronor, men har varit uppe i över 160 danska kronor så sent som förra hösten.

First Farms har skördat med varierat avkastningsresultat denna höst.

First Farms har skördat med varierat avkastningsresultat denna höst.

Relaterade artiklar