ANNONS

Längre liv för ny harvpinne

Väderstad introducerar en ny efterharv i början av 2024, som ett komplement till dagens sortiment. Den nya efterharvspinnen Marathon kommer att öka livslängden drastiskt på efterharven. 

För årsmodell 2024 uppdateras sortimentet av efterharvspinnar, efterharv som sitter på många av Väderstads maskiner kommer nu ett alternativ av efterharvspinne med längre livslängd. Genom att stärka efterharven med hårdmetall på den ytan som är mest utsatt för slitage förlängs livslängden avsevärt.
– För att avsluta såbäddsberedningen, skapar den vibrerande efterharvspinnen ett avdunstningsskydd och sorterar aggregaten så att stora aggregat och ogräs hamnar i ytan. Jämför man den nya efterharven Marathon mot standardpinnen, så ser vi en längre livslängd på upp till 6 gånger. Eftersom pinnens längd förblir konstant behåller den samma vibrerande sorteringsförmåga. Även angreppsvinkeln mot jorden förblir densamma. Detta innebär perfekt arbetsresultat år efter år, sparar tid för lantbrukaren och maximerar värdeskapande tid, säger Magnus Samuelsson, konceptutvecklare på Väderstad och fortsätter

Den nya efterharvspinnen Marathon passar på Väderstads harvar, NZ Mounted, NZ Aggressive, NZ Extreme, såmaskinerna Rapid och Spirit och även Carrier och Swift kultivatorer. Den går även att eftermontera på befintliga maskiner.
Den nya efterharvspinnen Marathon finns tillgänglig som eftermarknadstillbehör till nya och äldre Väderstadmaskiner från januari 2024.

Relaterade artiklar