ANNONS

Lantmännen levererar ännu ett rekordresultat

När Lantmännen levererar sitt resultat har vi de senaste åren varit vana vid rekordresultat. Så blev det även det här året. Efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick årets resultat till drygt 2,5 miljarder kronor. Det högsta någonsin och en ökning med cirka 300 miljoner jämfört med föregående år.

Klicka här för att komma till inslaget

Relaterade artiklar