ANNONS

Lantmännen öppnar handeln igen

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina och den osäkerhet detta resulterat i, stoppade Lantmännen handeln med fysisk spannmål till fasta priser under torsdagen och fredagen i förra veckan. Prisrörligheten på de finansiella spannmålsmarknaderna var extremt stor torsdag och fredag förra veckan. Idag måndag öppnade den finansiella spannmålshandeln med betydligt fastare priser medan den fysiska handeln fortsatt är mer eller mindre obefintlig. Teckning av poolavtal, torkavtal och tillgång till att handla finansiell spannmål har fortsatt varit öppet och planeras även att vara det framöver.

 

Mot denna bakgrund planerar Lantmännen följande:

Lantmännen planerar att öppna för teckning av spannmålsavtal igen den 1/3 mellan kl. 13-14.
Priserna visas i LM2 och kan komma att uppdateras även mellan kl. 13 och 14, beroende på utvecklingen. Det kan ske händelser som gör att Lantmännen åter tar bort möjligheten att teckna fastprisavtal.
Det är fortsatt möjligt att teckna Pool- och torkavtal samt använda verktyget Finansiell Spannmålshandel som tidigare.
Vi kommer dagligen uppdatera LM2 med aktuell information gällande spannmålshandel.

Relaterade artiklar