ANNONS

Lantmännen vänder sig mot kommuner

Lantmännen Maskin övertog får något år sedan företaget Bertil Liljeholms agenturer. Med i affären ingick företagets säljare Lars-Åke Scheltin. Bertil Liljeholm var starkt inriktat på olika maskinkoncept anpassade för kommuner, parkförvaltnigar, golfbanor och liknande kunder.
– Nu har Lantmännen Maskin gjort en rejäl satsning för att marknadsföra våra maskiner mot kommuner och vi har bland annat arbetat fram en ny Kommun Katalog, berättar Lars-Åke Scheltin.
Den nya katalogen innehåller produkter för snöröjning, släntklippning, buskröjning, fräsning, sopning, halkbekämpning, flisning, transport samt löv och sopuppsamling. Det är produkter från företagen Votex, Dragone, Herder, Noremat, Strom, Howard, Mählers, Holms, Duun, Tokvan, Bogballe, Husqvarna, Metsjö, Moheda, Källefall, Vandaele, Bala Agri, Ilsbo, Ålö, Norje, Drivex, Norcar, Einböck, Kongskilde och Hardi.
En helt ny produkt är en frontmonterad slagklippare med sugslang bak till en vagn, båda från nederländska Votex. Med den klipper man gräs och buskar med stammar upp till 30 millimeter i slängter och på planer. Frontklipparen kan vinklas 60° ner och 90° upp. Den finns i arbetsbredderna 120, 150 och 190 centimeter. Bak slagrotern sitter en skruv som transporterar det klippta materialet in mot mitten varifrån det sugs via en 300 millimeter bred slang bak till uppsamlingsvagnen. Suget får man via en fläkt monterad i vagnens front. Vagnen finns i tre storlekar, 5, 8 och 10 ton.
– Det här är ett perfekt system för att inte bara klippa vägkanterna utan även ta till vara materialet som är perfekt att mata in i en biogasanläggning, berättar Lars-Åke Scheltin.
I vagnens front finns ytterligare ett sugrör och med en omkastarventil kan man skifta så att luftflödet rör sig i detta i stället för i det som kommer från frontklipparen. Med det extra sugröret kan man suga upp smuts från soptunnor och andra platser. Allt styrs från traktorhytten och innebär att en person kan utföra flera personers rengöringsarbete. Vagnen kan även förses med en borste och en sug under i fronten och då köras som en lövsamlare på exempelvis stora gräsytor.

Lars-Åke Scheltin menar att med Lantmännen Maskins nya ekipage från Votex kan en man enkelt sköta underhållet.

Det här ekipaget från Votex med den misnta, 5 tons vagnen, kostar komplett 620 000 kronor exklusive traktor.

En hydrauldriven skruv som arbetar med 700 rpm transporterar det klippta materialet till mitten av klipparen där sugen tar det vidare till den efterföljande vagnen.

Relaterade artiklar