ANNONS

Läsarna tror på en svagare krona

NilehnTekniks läsare tror på en svagare svensk krona och har därmed inte för avsigt att valutasäkra årets EU-stöd just nu. På frågan om man hade valutasäkrat det EU-stöd som betalas ut i slutet av år 2011 och där växelkursen fastställs i september i år svarade 43 procent att de inte säkrat EU-stödet eftersom den svenska kronan försvagas mot euron igen. 10 procent hade redan säkrat EU-stödet medan 6 procent avsåg att göra det snarast eftersom man räknar med att kronan stärks ytterligare mot euron. De senaste dagarna har den svenska kronan försvagats något mot eruon och i dag slutade kursen på 8:8135 svenska kronor för en euro. En del experter tror att den svenska kronan kan sträkas ner mot 8:50 innan året är slut och många lantbrukare har svårt att bilda sig en uppfattning om hur kursen är i september. Hela 41 procent svarade att de inte vet om de ska valutasäkra eller ej.

Relaterade artiklar