ANNONS

Lemken satsar på artificiell intelligens

Modern bildigenkänning blir mer och mer utbredd inom jordbruket och möjliggör åtminstone delvis autonom maskinanvändning inom många områden. Detta kräver dock kraftfulla kameror eller sensorer i kombination med intelligenta algoritmer.

Med sin IC-Weeder AI har Lemken redan lanserat en radrensare som på ett tillförlitligt sätt skiljer mellan sockerbetor och ogräs, även under högt ogrästryck. Den relevanta mjukvaran har utvecklats av den nederländska AgTech-specialisten Track32, där Lemken nu har blivit delägare.
Lemken tar därför tillfället i akt att utveckla framtidens teknologier internt i samarbete med en kompetent partner.
Det intensiva samarbetet med Track32, ett företag baserat i Ede, Nederländerna, har redan visat sig vara mycket framgångsrikt i utvecklingen av kamerastyrda radrensare. Anthony van der Ley, verkställande direktör för Lemken Group, är därför glad över att den nuvarande investeringen skapar en sund grund för fortsatt samarbete i framtiden.
– Detta kommer att påskynda utvecklingen av smarta tekniker och säkerställa kontinuitet. För Track32 ger vårt samarbete planeringssäkerhet och stor potential för tillväxt.
Track 32:s grundare Joris IJsselmuiden förklarar:
– Som ett företag som är specialiserat på mjukvara och artificiell intelligens utvecklar vi även lösningar för odling och växthusprocesser. Med Lemken som investerare och kund kommer vi att kunna koncentrera oss ännu mer på vidareutvecklingen av vår mjukvara och dra nytta av närmare närhet till slutkunderna.
För Lemken erbjuder denna investering också ytterligare fördelar utöver stor marknadspotential, nämligen vad gäller hållbarhet. Lantbruksmaskinspecialisten är övertygad om att maskiner utrustade med denna teknik kommer att ge ett stort bidrag till det regenerativa jordbruket. Track32s expertis kommer att göra det möjligt för Lemken-redskap att användas ännu mer exakt och på mer mångsidiga sätt, så att intelligenta maskiner kan styras inte bara av mänskliga operatörer utan även av till exempel robotar. Lemkenoch Track32 samarbetar för närvarande i ett antal gemensamma projekt för att uppnå detta mål.

Relaterade artiklar