ANNONS

Livsmedelsförsäljningen fortsätter att minska

Under februari månad minskade försäljningen av livsmedel i Sverige med 11,9 procent. Detta beror sannolikt på att livsmedel stigit i pris med cirka 20 procent på ett år samt att konsumenter har mindre mängd pengar att disponera på mat.

Den senaste tiden har det varit stort fokus på livsmedelspriserna och det tog ytterligare fart när inflationssiffrorna för februari presenterades i går och låg över prognosen. För trots att försäljningen av livsmedel, mätt i mängd, minskade med 11,9 procent i februari ökade det med 9,1 procent mätt i kronor och ören.
Att livsmedelspriserna stiger just nu förefaller märkligt då priset på de råvaror som används för att producera livsmedel som mejeriprodukter, vegetabiliska oljor, spannmål och kött fallit i pris och det ganska rejält det senaste året.
Pristoppen för vegetabilier infann sig våren 2022 för att sedan falla konstant. Vegetabiliska oljor har mer än halverats i pris medan spannmål fallit med drygt 25 procent sedan våren 2022 fram till i dag.
Mejeriprodukter steg i pris under hela år 2022 för att toppa i december men har efter det fallit markant i tre månader.
Kött steg också under större delen av 2022 och fågel- samt grispriset ligger kvar på ungefär samma nivå medan priset på nötkött fallit.
Det troliga är att det var en eftersläpning som medförde att priset i butik inte steg lika snabbt i början av år 2022 som det gjorde i producentledet. Därmed är det sannolikt att priserna på livsmedel faller inom kort.
Samtidigt kan konstateras att livsmedel fortfarande inte är dyrt i ett historiskt perspektiv. Trots nuvarande prishöjningar är det fortfarande en förhållandevis liten del av inkomsterna hos konsumenterna som går till livsmedel. Det mesta går till boende, bilar och nöjen. Problemet nu är att framförallt boendet blivit rejält dyrare till följd av ökade räntor och höjda hyror och därmed är utrymmet mindre för många konsumenter.
Många inom livsmedelsbranschen skyller kostnadsökningarna på livsmedel på energipriser och valutakurser.
Men Sverige är till 70 procent självförsörjande på livsmedel och därmed ska inte valutan påverka mycket. Dessutom följer den norska kronan den svenska och i Norge har inte priset på livsmedel stigit som i Sverige. Vad gäller elen har den fallit rejält.
Det går inte heller att ange dyrare diesel, växtskyddsmedel och gödsel som orsaker till ökat livsmedelspris då de produkter i form av spannmål, olja, mejeriprodukter och kött blivit betydligt billigare från lantbruket och till livsmedelsindustrin under den senaste tiden.
Någon tjänar således mycket pengar inom livsmedelsbranschen just nu, och det är inte lantbrukaren.

Relaterade artiklar