ANNONS

Utan lock och plastfolie

Att hantera dunkar med växtskyddsmedel är ett av de sämre jobben när det gäller växtskyddsarbete. Det kan iband vara många plastlock som ska skruvas av och tas om hand och under dem sitter det ofta ett limmat plastskickt som måste skäras loss med kniven. Risken är att detta tillsammans med låsringen till locket hamnar i preparatpåfyllaren när man tömmer dunken och oavsett vilket ska det tas omhand.
Nu har den brittiska firman Kansas tagit fram en utrustning som placeras i preparatpåfyllaren. Det är vassa knivar med spolmunstycken i mitten. Dunken trycks ner rakt över knivarna som skär sönder botten, preparatet rinner ner i preparatpåfyllaren och spolmunstycket spolar dunken ren. Naturligtvis fungerar systemet endast när man ska tömma en hel dunk eller resten av en öppnad dunk.
preparatpafyllare-1

Relaterade artiklar