ANNONS

Lönsamheten minskar i lantbruket

Höga priser på spannmål och kött bedöms öka omsättningen för lantbruket 2021. Samtidigt har stigande priser för energi och insatsvaror börjat pressa lönsamheten ordentligt och inflationen har börjat att takta upp. Kostnadsökningarna förväntas fortsätta att pressa lönsamheten in i 2022. Det visar prognosen för lantbrukets lönsamhet 2021 för driftsinriktningarna; mjölk, nötkött, gris och växtodling.

Som vi rapporterade om i Lantbruksnytt webb TV i torsdags minskar lönsamheten trots höga priser på lantbruksprodukter. Här redovisar vi hela rapporten från Ludvig & Co.

Utfallet inom de olika inriktningarna har sett mycket olika ut över landet till följd av torka och mycket nederbörd. Lönsamhetssnittet ligger på en hyfsat stabil nivå jämfört med föregående år.

– Med stöd av stora stimulanser från världens centralbanker och genom vaccineringen mot covid har återhämtningen i världsekonomin startat under 2021. Ett uppdämt konsumtionsbehov och låga räntor har skapat hög efterfrågan på råvaror, transporter och energi vilket driver upp kostnaderna och inte minst för lantbrukarna vilket pressar lönsamheten nu, säger Carl-Axel Andersson, t.f Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).

Kostnadsökningar pressar marginalerna
Kostnadsökningar på energi, foder och drivmedel slår hårt mot gris- nöt och mjölkproduktionen i Sverige. Effekterna är till största del lika för lantbruket runt om i världen. När restriktionerna som har införts under pandemin nu släpps ökar konkurrensen om konsumenternas plånbok. Risken är att efterfrågan på svenska livsmedel minskar och att det då riskerar att pressa priserna i större utsträckning mot lantbrukarna.

– Som lantbrukare gäller det att hålla koll på kostnaderna och arbeta aktivt med att följa sin lönsamhet när det kommer perioder med minskad lönsamhet. Ett av de viktigaste områdena att hålla koll på då, är likviditeten. Under de senaste åren har priserna på skog och mark ökat kraftigt och det kan ge en god möjlighet att diskutera bankens räntor när belåningen går ned, säger Carl-Axel Andersson.

Långsiktig lönsamhet möjliggör investeringar
För en hållbar svensk livsmedelsproduktion behövs en ökad långsiktig lönsamhet för att säkerställa en ökning av inhemsk produktion i linje med livsmedelsstrategin. En av nycklarna för att ge förutsättningar för en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning är finansiering och tillgången till kapital.

-Då blir det viktigt att underlätta och stimulera investeringar i svenskt lantbruk och fortsätta visa på fördelarna med svenska livsmedel utifrån hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Våra lantbrukare är duktiga företagare och har klarat sig genom många tuffa utmaningar. Mitt råd är att ta fram och arbeta efter en tydlig strategi som ska resultera i lönsamhet och parera risker, säger Carl-Axel Andersson.

Fakta om rapporten Lantbrukets Lönsamhet
Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs årsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, med flera. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Relaterade artiklar