ANNONS

LRF positiv till regeringens nya satsning på livsmedelsstrategin

Regeringens tredje handlingsplan  i den nationella livsmedelsstrategin innehåller flera bra saker. Förenkling i hela livsmedelskedjan, införande av projekt God kontrollsed, mer pengar till vildsvinspaketet, utveckling av nationellt centrum för mathantverk och fortsatt ökning av ekologiskt är fem av satsningarna.

– Det är positivt att regeringen lyssnat på våra företagare inom det gröna näringslivet. Många av satsningarna är avgörande för att kunna nå målen om ökad matproduktion i livsmedelsstrategin, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

 

En miljötillståndsprocess för en mjölkgård tar i dag i snitt 573 dagar, enligt en undersökning från LRF Mjölk. Men tiden skiljer stort beroende på i vilket län företaget finns, från 260 dagar till 3,5 år. Nu ger regeringen myndigheterna i uppdrag att både effektivisera och förenkla processen samt att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet.

– Att förenkla hanteringen av miljötillstånd  är en av de viktigaste flaskhalsarna att lösa. Den alltför tidskrävande processen kring tillståndsprövning är ett avgörande skäl för att vissa lantbrukare avstår från att investera i sin verksamhet, säger Palle Borgström.

En förändring i denna tröga process som miljötillstånd innebär har varit efterlängtad länge, därför ser LRF detta som ett väldigt viktigt steg i det fortsatta arbetet med den nationella livsmedelsstrategin.

– Men nu gäller det att samtliga myndigheterna snabbt omsätter sina uppdrag i konkreta resultat. Det krävs för att våra företagare ska fortsätta att våga satsa och utveckla sin verksamhet, säger Palle Borgström.

Satsningarna 2021 omfattar 74 miljoner kronor utöver de tidigare cirka 120 miljoner kronor/år som ligger i handlingsplanen vilken sträcker sig till 2025.

 

Sammanfattning regeringens handlingsplan:

1.     Förenkling i livsmedelskedjan

Det ska vara lätt att göra rätt, tycker regeringen och föreslår ett förenklingspaket som utgår från företagens vardag, så att tillväxten i hela livsmedelskedjan kan öka.

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning på 19 miljoner kronor per år 2021-2023. Därefter tillförs årligen 16 miljoner  2024-2025 och 11 miljoner kronor per år från och med 2026.

Tillväxtverket får i uppdrag, i samråd med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna, att ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla vid ansökan om tillstånd i syfte att ge företagaren en snabb och effektiv ärendebehandling.

Livsmedelsverket får uppdraget att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet. Projektet God kontrollsed ska genomföras.

2.     Utveckla nationellt centrum för mathantverk

Länsstyrelsen i Jämtland får 10 miljoner per år under under perioden 2021-2023 för att driva det nationella centrumet för mathantverk, Eldrimner.

Syftet är att utveckla och bevara kunskapen inom mathantverk samt att främja småskalig livsmedelsproduktion och livsmedelsföretagande.

 

3.     Förstärkning av vildsvinspaket

Våren 2020 startade ett arbete för att underlätta försäljning av vildsvinskött och därmed ökat intresse av vildsvinsjakt. Nu förstärks det arbete med ytterligare 20 miljoner årligen åren 2021-2025. Pengarna ska bland annat gå till att subventionera kostnaden för trikinanalyser.

 

4.     Fortsatt ekosatsning

Jordbruksverket får 25 miljoner kronor årligen för 2021-2023 för att fortsätta samordningsfunktionen EKO som startades 2017.

Syftet är att främja produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel. Regeringens mål innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara EKO-certifierad och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara certifierad ekologisk 2030.

Relaterade artiklar