ANNONS

Lyckegård etablerar centrallager i Östergötland

Lyckegård Group meddelade i veckan att de har inlett en process med att flytta flera lager till ett centrallager i Östergötland. Centrallagret kommer effektivisera leveransprocesser, minska arbets- och transportkostnader samt kunna hantera växande volymer i samband med Lyckegårds marknadsexpansion inom norra Europa.
Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk, innebärande minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta uppnås genom att erbjuda en heltäckande produkt- och tjänsteportfölj som inkluderar försäljning av jordbruksredskap och kunskapsutbyte kring hållbart jordbruk. Lyckegård arbetar kontinuerligt med att anpassa koncernen för att kunna genomföra Bolagets tillväxtplan och bli den ledande leverantören av redskap för hållbart jordbruk i Norra Europa.
Lyckegård effektiviserar nu logistikverksamheten och sammanslår lagret för det finska säljbolaget i Vasa, lagret i Staffanstorp samt lagret i Bjärnum till ett centrallager i Östergötland, vilket förväntas vara etablerat under kvartal fyra 2022.
– Centrallagret i Östergötland skapar långsiktiga förutsättningar för vår marknadsexpansion. Den förnyade logistikkedjan kommer effektivisera våra processer och hantera ökade försäljningsvolymer, vilket är viktigt för Lyckegårds framtida tillväxt, kommenterar Christian Bjärntoft, vd på Lyckegård.

Relaterade artiklar