ANNONS

Lyngens Gård – Årets Vallmästare

På Lyngens gård i Hasslöv utanför Laholm i Halland är hela familjen engagerad i gårdens produktion med 110 årskor och ungtjursuppfödning. Förutom Eva-Lott och Magnus Uhlin är även de tre sönerna Anton, Joel och Albin engagerade i vallodlingen.

Till sin hjälp har de också två anställda. Med baljväxter, bevattning, prognosprover och snabb inläggning uppnås hög kvalitet på vallfodret.
– Hos Årets Vallmästare är vallen viktig i foderstaten till såväl mjölkkor som ungtjurar. Strategin med fem vallskördar ger ett toppensilage som sedan används tillsammans med majs och åkerböna, vilket ger en hög självförsörjningsgrad på protein. En strategi som ligger i tiden, säger Ann Christin Olsson, chefredaktör på tidningen Nötkött och jurymedlem.
I år togs förstaskörden den 16 maj och sedan är planen att ha fyra veckor mellan skördarna för att hinna med fem skördar under säsongen.  Vallensilaget är grunden för att nå en hög mjölkavkastning på 13 000 kilo ECM per ko och år. Samtidigt har andelen kraftfoder trimmats så att de ligger på låga 0,31 kilo kraftfoder per kilo levererad mjölk.
– Juryn har imponerats av väldigt höga och jämna näringsvärden i vallfodret. Det är mångårig erfarenhet som ligger bakom det, samtidigt som familjen har sporrats av rådgivning och höjt kvaliteten ytterligare ett snäpp, säger Linda Grimstedt, chefredaktör på Tidningen Husdjur och juryns ordförande.

Juryns motivering:
Generationers erfarenheter har gett en vallodling i framkant. Rådgivning har trimmat strategin. Prognosprover analyseras lokalt för att pricka rätt datum. Med hjälp av bevattning minskas sårbarheten för torrår och bidrar till jämna värden i såväl kvalitet som mängd. Resultatet ger ett grovfoder i toppklass som lägger grunden för både en hög mjölkproduktion och fin tillväxt på gårdens tjurar. För detta belönas Lyngens gård med titeln Årets Vallmästare 2024.

Relaterade artiklar