ANNONS

Många nyheter till enskilda avlopp

Senast år 2015 ska alla enskilda avlopp vara godkända enligt de nya regleran. Det är många fastigheter som behöver bygga om sina anläggningar.
På årets MaskinExpo prensterar Fann nyheten SA 4000ce, en ny 4 kubikmeters  salmavskiljare för storhushåll.
Slamavskiljarpaket för hushållsspillvatten (kl+BDT) för upp till 10 personer. Används SA 4000ce med EkoTreat fosforfällningsenhet, är den avsedd för upp till 5 personer
Innehåll: Slamavskiljare SA 4000 ce med stos och lock
RSK-NR: 561 94 77
Paket ESA 4: Fosforrening för ett hushåll. Kombineras med IN-DRÄN infiltration, markbädd eller IN-DRÄN Biobädd 5, vår fabriksbyggda markbädd.
Innehåll: Slamavskiljare SA 4000ce, med stos och lock, fosforfällningsenhet samt flockningsmedel.
RSK-NR: 561 94 80

Relaterade artiklar