ANNONS

Marknaden accepterar dyrare kött

Flera slakterier har i flera steg höjt priset för slaktdjur under våren utan att vara helt säkra på hur detta skulle tas emot i handelsledet och bland konsumenterna. Men det visar sig nu att det finns acceptans för dyrare kött i butik och KLS Ugglarps ökar noteringen för nöt med ytterligare 50 öre per kg nästa vecka.
Paul Robertson, vice vd på KLS Ugglarps kommenterar marknadsläget så här i dag:
– Marknaden är stabil för nöten och dom kunder som varit trogna oss med att välja svenskt har hittills fortsatt att vara det och accepterat våra stegvisa höjningar. Vi har haft en väldigt bra efterfrågan på nöt hela den första delen av året och väldigt många av våra leverantörer har varit otroligt engagerade i att plocka ut slaktdjur löpande för att se till att det finns slakt ända från början på året, vi har därför ökat vår slakt och tillsammans grundlagt en god efterfrågan inför resterande av året och det är väldigt positivt för alla producenter. Tack vare tidiga leveranser från våra leverantörer som ger bra nyttjandegrad på våra anläggningar så kan vi höja noteringen ytterligare 50 öre på nöten inför nästa vecka, det blir den fjärde veckan i rad.

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar