ANNONS

Fler maskininvesteringar

Under Agritechnica utförde mässarrangören DLG en undersökning där inte mindre än 5 350 besökare intervjuades. Denna visar att lantbrukare kommer att minska sina investeringar under de närmsta två åren. Men det är inga astronomiska siffor. Av de tillfrågade svarade 71 procent att de planerade att göra någon form av maskininvestering under de kommande två åren, att jämföras med att 75 procent av de tillfrågade svarade det samma vid förra Agritechnica år 2013.
Ser man lite historiskt på det hela kan man faktiskt utläsa det omnända. Med tanke på den konjunktursvacka som kom efter 2013 är det rimligt att tro att det inte blev fullt så stora investeringssiffror som 2013-års undersökning visade och därmed kan siffran 71 i år vara större. Nu är vi mitt i en kris och så får man nog anse att detta är bra värden i en undersökning av den här typen. Många lantbrukare tror nog att man är i botten på en svacka och att det nu vänder uppåt. Detta stämmer bra övernes med de bedömningar Cema gör denna höst.
Undersökningen  visar även att storleksrationaliceringen fortsätter och att gårdarna blir allt större. Detta är säkert rätt och en trend som hållit i sig i alla tider. IMG_5604

Relaterade artiklar