ANNONS

Max 9 timmars transporttid

EU lade ju sina nya ambitiösa djurskyddsregler på is men har hela tiden haft för avsikt att komma med ett nytt regelverk angående djurtransporter i ett separat förslag.

Nu har EU-kommissionen landat i att djurtransporter till slakterier får ta maximalt 9 timmar i en körning. Är sträckan längre måste djuren lastas av i en lämplig stall och sen på igen för vidare transport.
För Sveriges del kommer förslaget inte att påverka animalieproduktionen alls. I Sverige får djur till slakt transporteras i maximalt 8 timmar i sträck.
Sverige hade hoppats på att de nya reglerna inom EU blev de samma som i Sverige.

Relaterade artiklar