ANNONS

Mejeri sänker mjölkpriset

Tvärt emot Arla så väljer nu Fonterra att sänka priset på mjölk. Fonterra som är ett mejeri från Nya Zeeland minskar nu betalningen med 2 procent till sina leverantörer av mjölk.
Bakgrunden är minskad lönsamhet som en följd av problem orsakade av pandemin och Rysslands krig i Ukraina.
Marknaden för Fonterra ser inte lika dan ut som för exempelvis Arla. De påverkas mer av nedstängningen i Kina samt den ekonomiska krisen på Sri Lanka.
På Fonterra räknar man inte med att mjölkproduktionen ökar inom den närmsta tiden då mjölkproducenter har mycket stora kostnader.
På Global Dairy Trade har priset på mjölk gått ner under de senaste fyra auktionerna och mot den bakgrunden är Fonterras sänkning inte så märklig heller och även efter denna sänkning betalar mejeriet ett historiskt högt pris för mjölken.
Detta rapporterar danska Landbrugsavisen.

Relaterade artiklar