ANNONS

Mer forskning inom animalieproduktion i Sverige

DeLaval utrustar det största centret i Europa för forskning om lantbrukets djur vid svenska lantbruksuniversitetet (SLU)
På Svenska lantbruksuniversitets nya forskningscenter för lantbrukets djur vid Uppsala-Lövsta, kommer internationella och privata företag forskare att erbjudas en unik forskningsmiljö, där ny teknik inom animalieproduktion kan utredas och prövas. Anläggningen kommer att bedriva forskning av högsta kvalitet när det gäller djurskydd, djurhälsa, klimatsmart djurhållning och hållbar livsmedelsproduktion. DeLaval vann budgivningen och förser nu det svenska forskningscentret med utrustning.
”SLU i Sverige kommer att ha Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om kor, grisar och fjäderfä. SLU har en lång tradition av att tillhandahålla viktig forskning för vår verksamhet om hur man kan förbättra djurskyddet och mjölkproduktion, vi tror att den nya svenska forskningscentret för lantbrukets djur kommer att ytterligare höja kvaliteten på den forskning som sker idag ”, säger Joakim Rosengren VD och koncernchef, DeLaval.
Det nya centret kommer att arbeta med både DeLaval system för frivillig mjölkning VMS och DeLaval automatiska roterande mjölkningsstall AMR™ som komplement till ett brett utbud av DeLaval produkter och lösningar som är en integrerad del av DeLaval Smart Farming koncept. DeLaval Smart Farming strategi syftar till att påverka och forma framtiden för mjölkproduktionen, det handlar om nyskapande – och inte minst integrerade – beslutsverktyg och automation som stödjer gårdens drift. Smart Farming syftar till att påskynda övergången från styrning av mjölkproduktionen till styrning av gårdens globala lönsamhet genom att utnyttja nya beslutsverktyg och automationsteknik för bättre mjölkkvalitet och lönsamhet.

DeLaval AMR ™ har utvecklats med tre viktiga fördelar för kunderna i åtanke, lönsamhet, gårdens drift och flexibilitet. De viktigaste komponenterna i AMR™ är förbehandling, påsättning av spenkoppar och spensprejmoduler, två pekskärmar för att driva systemet, automatisk backflush rengörning av spenkoppar, automatisk golvspolning och säkerhetssystem. Den första AMR™ systemet kommer att ha en kapacitet på upp till 90 kor / timme, beroende på antalet installerade robotar. Så många som fem robotar kan monteras till det roterande mjölkstallet. Systemet kommer att börja mjölka kor vid Lövsta i september.
”Vi har ett långvarigt samarbete med DeLaval. DeLaval är det naturliga valet av leverantör att utrusta den svenska Centrum Livestock Research ”, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus vid SLU: s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Invigningen kommer att hållas i slutet av våren 2012.

Bakgrundsinformation

Om DeLaval Smart Farming
För DeLaval handlar gårdens lönsamhet om övergripande styrning av gården och det är vad vi kallar Smart Farming. Vår idé är att mjölkproducenterna kan nå resultat genom många små förändringar för att göra mjölkproduktion en mer lönsam verksamhet. I detta syfte har vi identifierat 7 kärnområden lönsamhet: 1 är driftsledning på grund av att ju mer mjölkproducenter vet om sina besättningar, desto mer de kan öka gårdens lönsamhet, 2 utfodring, eftersom ju bättre mjölkproducenterna optimerar foderutnyttjandet, desto högre lönsamhet når de, 3 är mjölkning eftersom genom smartare mjölkning, med lägre arbetskraftskostnader, är ökar lönsamheten, 4 kylning, eftersom genom att upprätthålla och förbättra mjölkens kvalitet med rätt kylningsprocess, ökar vinsten ännu mer, 5 är djurvälfärd eftersom att hålla djuren i topphälsa lyfter produktiviteten och mjölkkvalitet, 6 är ladugårdsmiljön eftersom en bra ladugårdsmiljö för kor och arbetstagare ökar produktiviteten och lönsamheten, 7 är service, eftersom personal och utrustning i arbete 365 dagar om året, kräver förstklassigt underhåll och att service bidrar aktivt till en  lönsamhet.
Varje år börjar över 200 studenter sina studier vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Alla studenter och doktorander kommer att tillbringa tid vid anläggningen vid Lövsta någon gång under sin utbildning. Fakulteten erbjuder också internationella masterprogram.
Gödsel från djurhållningen kommer att bearbetas i en biogas-enhet och ett slakteri i liten skala byggs i anslutning till anläggningen.

Relaterade artiklar