ANNONS

Mer grisinredning att välja på

I takt med att djurskyddskraven ökar runt om oss i Europa är det allt fler stallinredningstillverkare som konstruerar och säljer inredning som även kan vara intressant för svenska uppfödare, som haft dessa regler sedan länge. Det är i dag mindre än ett år till dess de nya reglerna träder i kraft i EU och intresset är stort för nya stallösningar, även om man kan räkna med dispenser och undantag i vissa länder för att underlätta för producenterna. En av de tillverkare som just nu marknadsför stallinredningar för låsgående sinsuggor är tyska Weda. de har ett system för lösdrift där man ändå kan utfodra varje sugga individuellt samt snabbt och automatiskt fixera henne för en eventeull förflyttning eller behandling. På sin hemsida: www.weda.de finns bilder, information och filmer som visar olika lösningar

Relaterade artiklar