ANNONS

Mer mjölk på marknaden

Enligt bedömningar från OESD/FAO kommer världens mjölkproduktion att öka med i snitt 1,6 procent per år de kommande tio åren.
Det är 0,1 procent mindre ökning än vad som tidigare bedömdes per år. I Europa kommer inte mjölkproduktionen att öka så mycket medan den bedöms göra det i USA.

Relaterade artiklar