ANNONS

Mer vattenkraft i vinter

För att förstärka i den rådande energisituationen kommer Tekniska verken i Linköping att låta sina vattenkraftverk producera mer el än vanligt under vintern. Detta extra tillskott kan göra stor nytta för elförsörjningen lokalt.

Speciellt svårt är läget i södra Sverige inom de så kallade elområdena SE3 och SE4. I SE3 kan Tekniska verkens 20 elproducerande vattenkraftstationer, vid främst Vättern, Sommen och Åsunden/Järnlunden, bidra med viktigt tillskott.

– I år kommer vi att tänka lite annorlunda. För att göra vad vi kan för att minska risken för elbrist och, i förlängningen, verka för att hålla nere det redan höga elpriset kommer vi att producera mer el än vi normalt hade gjort i motsvarande situation. Det medför dock en risk för lägre vattennivåer i sjöarna under 2023, säger Ola Palmquist, affärsenhetschef, Vattenkraft, Tekniska verken.

– Den extra produktionen kommer att ske fram till mars. Exakt när vi kommer att öka produktionen går inte att säga just nu. Det beror dels på hur elmarknaden utvecklas och dels på vädermässiga förhållanden. Exempelvis hur kallt det kommer att vara och hur mycket nederbörd som kommer under vintern.

Vattendomar anger hur vattnet från sjöarna får och ska tappas
Domarna ger dock vissa möjligheter att tappa mer vatten till exempel när behovet av el är som störst.

Vattennivåerna är just nu generellt ganska låga i sjöarna eftersom det kommit mindre nederbörd än normalt under en längre period. Ett vanligt år hade Tekniska verken hållit tillbaka tappningen under vintern för att försöka få upp vattennivåerna till en nivå som är så normal som möjligt inför sommaren då det är många människor som uppskattar att vistas vid eller på sjöarna.

– Det vi planerar kan innebära en ökad risk för ovanligt låga vattennivåer i de aktuella sjöarna till sommaren 2023. Om det blir så går dock inte att säga redan eftersom även det är beroende på hur mycket nederbörd som kommer under vintern och våren, avslutar Ola Palmquist.

Relaterade artiklar