ANNONS

Miljardpaket till krisdrabbade lantbrukare

Regeringen ger ekonomiskt stöd till lantbrukare som har drabbats av vårens och sommarens extrema torka. Regeringen presenterade idag ett nationellt åtgärdspaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför allt täcka upp för foderbrist och inkomstbortfall som uppstått på grund av torkan.

Miljardpaketet till torkdrabbade lantbrukare ska ge kompensation på såväl kort som lite längre sikt.

– Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Med regeringens nationella krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor ger vi lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– De som drabbas av torkan ska känna samhällets stöd. Det är i situationer som den här det starka samhället ska finnas där. Vi ska hålla ihop. Ett nationellt stödpaket till Sveriges lantbrukare är viktigt för de drabbade lantbrukarna men även för att säkra vår livsmedelsförsörjning, säger finansminister Magdalena Andersson.

Foderbristen riskerar att innebära höga kostnader för lantbrukare som tvingas importera eller köpa dyrt grovfoder. Foderbristen kan också leda till att djur behöver slaktas i förtid. För att motverka detta scenario och stärka lantbrukarnas likviditet skjuter regeringen till 400 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018. Djurproducenterna stärks också indirekt genom att slakteriavgifterna föreslås sänkas med 60 miljoner under 2018.

– Regeringen tar frågan om klimatförändringar och klimatanpassning på stort allvar och arbetar långsiktigt för att både minska utsläppen och begränsa skadeverkningarna från bland annat extremväder, säger vice statsminister Isabella Lövin.

Under 2019 tillkommer stödåtgärder på 760 miljoner kronor. Utformning av åtgärderna kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att betala ut stöden till lantbrukarna, medan Livsmedelsverket hanterar den sänkta slakteriavgiften.

På LRF välkomnar man Regeringens krispaket

Regeringens krisstöd till lantbruket på 1,2 miljarder är välkommet men samtidigt ska man komma ihåg att kostnaderna för årets torka beräknas till tio miljarder kronor så vi håller dialogen öppen för möjligheterna för ytterligare åtgärder senare, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Krisstödet till lantbruket delas upp i två omgångar. I ett första steg, under 2018, utbetalas 400 miljoner kronor till lantbruk med nötkreatur, mjölkproduktion eller lamm.

Stödet till nötkreatur utformas som ett påslag på den så kallade nötpengen som går till alla nötkreatur i landet över ett år, och betalas årligen.

Utöver detta tillkommer 60 miljoner kronor när avgifterna för besiktningsveterinärer på slakterierna sänks.

– Vi för en dialog med regeringen och är nöjda med att de hörsammat vår synpunkt om att i stort sett hela stödet går direkt ut till företagen. Besluten om hur pengarna används tas bäst på gårdsnivå. Det kan handla om foderinköp, rådgivning eller att akut öka likviditeten, säger Palle Borgström.

Senare under hösten kommer en diskussion att äga rum gällande hur den resterande summan på drygt 700 miljoner ska fördelas. Avsikten är att dessa medel även ska gå till andra delar av det gröna näringslivet och inte enbart till lantbrukare med djurproduktion.

 

Relaterade artiklar