ANNONS

Mindre antibiotika till djuren i EU

Användningen av antibiotika till lantbrukets husdjur minskar inom EU. Men trots det vill EU:s miljömyndighet, EEA, se ökade insatser för att minska användningen av antimikrobiella preparat.

Den 7 maj publicerade EU:s miljömyndighet, EEA, en rapport med ny statistik för användning av och rekommendationer om användning av antimikrobiella preparat, där ibland antibiotika. I rapporten framgår bland annat att användningen av dessa preparat inom EU har minskat med 28 procent från 2018–2022.

I rapporten skriver EEA problement med antimikrobiell resistens (AMR) bedöms leda till 35 000 dödsfall årligen i Europa, men att mer forskning behövs för att klargöra hur användning av framförallt antibiotika inom lantbruket bidrar till detta. I dagsläget går det dock att konstatera att det förekomsten av resistenta bakterier är lägre i länder som använder mindre volym antimikrobiella preparat.

I EU:s Jord till Bord-strategi från 2020 finns ett mål om att minska försäljningen av antimikrobiella preparat med 50 procent till 2030. Enligt EEA visar utvecklingen under de senaste åren att minskningsmålet är möjligt att nå, om EU:s medlemsländer fortsätter vidta åtgärder för att minska användningen. EEA varnar även för utsläpp av antimikrobiella preparat i naturen och rekommenderar ökade provtagningar för att möjliggöra övervakning av utsläpp.

Relaterade artiklar