ANNONS

Mindre majs och mer spannmål – svårt att bedöma prisnivån framåt

Skörden av majs inom EU har justerats ner vid ett par tillfällen under sommar och höst och nu kommer ytterligare en.
Nu är det handelsorganisationen Coceral som bedömer den samlade europeiska majsproduktionen till endast 51,9 miljoner ton. Det är en minskning med ytterligare 21,4 procent jämfört med tidigare prognoser.
Detta är naturligtvis i en nyhet som driver priset på majs och därmed även spannmål uppåt.
Samtidigt går det allt skapligare med spannmålsexporten från Ukraina. Fram till i dag har 3,7 miljoner ton skeppats ut från hamnar vid Svartahavet.
Hur denna export påverkar priserna är dock oklart. Före årets skörd låg det drygt 20 miljoner ton spannmål i lager i Ukraina och när avtalet mellan Ryssland och Ukraina stod klart i juli om export via Svartahavet reagerade marknaden med prisfall. Sannolikt är all spannmål från Ukraina i dag intecknat i priset, det vill säga att marknaden räknar med att dessa kvantiteter når ut förr eller senare.
En större osäkerhetsfaktor i dag är att knappt 50 procent av all världens majs och vete finns i lager i Kina. Dessa varor kommer aldrig ut på världsmarknaden då Kina inte exporterar spannmål men kvantiteter i Kina påverkar naturligtvis landets framtida import och den påverkar i sin tur prisnivåerna kraftigt.

Relaterade artiklar