ANNONS

Minskad ekologisk mjölkproduktion

Det är inte bara i Sverige den ekologiska mjölkproduktionen minskar. Den faller även i Danmark.

Under de senaste tolv månaderna har det vägts in 10 procent mindre mjölk i Danmark jämfört med samma period ett år tidigare.
Ökade kostnader för foder och för liten merbetalning för den ekologiska mjölken är anledningen till att danska ekologiska mjölkproducenter slutar eller går över till konventionell produktion.
Mejerier har haft överskott på ekologisk mjölk under en period och uppmanat mjölkproducenter att avveckla den ekologiska produktionen av mjölk.
Situationen är den samma i Danmark som i Sverige.

Relaterade artiklar