ANNONS

Minskad grisproduktion i världen

I Kina har antalet suggor minskat med 6,9 procent år 2023 jämfört med år 2022. Det visar beräkningar av antalet suggor i Kin aper den 31 december år 2023.

Landet minskade grisproduktionen rejält till följd av afrikansk svinpest och satte sen in program för att öka igen. Då gick man över konsumtionsnivån i landet med kraftiga prisfall på griskött som följd. Bakgrunden var hårda nedstängningar under pandemin som misnkade konsumtionen av griskött. Nu är konsumtionen i normal nivå igen i Kina och med en minskande grisproduktion kan det framöver bli aktuellt med ökad import av griskött. När det sker och hur stor importen blir är oklart.
Under fjolåret satte kinesiska myndigheter in program som innebar att staten köpte griskött och frös in för att få upp prisnivån och öka lönsamheten inom grisproduktionen. Hur stora dessa lager är är oklart.

I USA går debatter om djurskyddslagar. Kalifornien har under en tid haft hårdare djurskyddsregler för bland annat grisar jämfört med resterande 49 stater i USA. Dessa regler har även gällt för att få föra in kött till Kalifornien,  något som inte alla delstater är särskilt nöjda med.
Reglerna i Kalifornien är dock konsumentdrivna vilket kan medföra att det snarare blir tal om hårdare djurskyddsregler framöver i fler delstater än att Kalifornien tvingas upphäva sitt regelverk om att det allt kött som säljs i Kalifornien ska följa deras djurskyddsregler.
Hårdare djurskyddsregler innebär alltid minskad produktion, i varje fall i det korta perspektivet.

I Europa håller sig slaktsvinspriserna på en stabil och hög nivå. I Tyskland höjer slakterierna priset för slaktsvin med cirka 50 svenska öre per kg och nytt pris blir då motsvarande 24:50 svenska kronor per kg.
Prishöjningen beror på att utbudet av slaktgrisar är mindre än efterfrågan just nu och tyska slakterier har inte några svårigheter att bli av med grisköttet.
Tyskland har under år 2023 minskat sin slaktsvinsproduktion med hela 7 procent jämfört med år 2022. Med tanke på att landet importerar allt fler smågrisar från exempelvis Danmark, minskar antalet suggor i Tyskland ännu mer.

Relaterade artiklar