ANNONS

Minskad tillväxt för mjölken på Irland

Irland är en stor producent av mejeriprodukter och har stadigt ökat sin produktion genom åren. Men nu börjar det bromsas upp.

Prognosen just nu är att mjölkproduktionen går från 8,8 miljarder liter mjölk i dag till 9,2 miljarder liter mjölk år 2023.
Det är 16 procent mindre tillväxt jämfört med tidigare prognoser och bygger bland annat på det faktum att mjölkproduktionen i Irland är svagt minskande just  nu.
År 2022 bidrog mejerisektorn med 16,6 miljarder euro till den irländska ekonomin och 90 procent av all mjölk som produceras i landet exporteras, företrädesvis som mjölkpulver.

Relaterade artiklar