ANNONS

Mjölkpriset fortsätter att rasa

Arla sänker mjölkpriset med ytterligare 57,2 öre per kg. Nytt pris blir därmed 481,2 öre per kg. Det nya priset börjar att gälla i morgon den 1 april.

Det kärva ekonomiska läget fortsätter att pressa både hushåll och företag. Mjölkpriset till Arlabönderna sänks i april med 57,2 öre per kilo mjölk.
Det är den fjärde sänkningen av mjölkpriset sedan årsskiftet och totalt har mjölkpriset nu gått ner med 1:35 kronor per kg.
Den 31 december år 2022 betalade Arla 6:16 kronor per kg. Sänkningen på tre månader är 22 procent.

Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla sänks i april med 57,2 öre per kilo mjölk, lika mycket för ekologisk som för konventionell. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 481,2 öre per kilo och 532,4 öre per kilo för ekologisk mjölk. Priserna hamnar därmed på ungefär samma nivåer som april förra året.

De senaste månadernas sänkningar av mjölkpriset beror på förhållandet mellan tillgång och efterfrågan, både på de internationella mejerimarknaderna och i dagligvaruhandeln. Och Arla kan inte betala bönderna mer än vad marknaden är beredd att betala.

– Jag förstår verkligen att många hushåll står inför en tuff ekonomisk situation, inte minst barnfamiljer med höga utgifter för mat. Samtidigt finns många hushåll som fortfarande har marginaler kvar och till dem kan vi bara vädja att fortsätta välja svenska mejeriprodukter. Annars finns en risk att jakten efter den billigaste matkassen leder till att svenska gårdar tvingas lägga ner. Vill vi ha svensk mat på borden även i framtiden är det viktigt att bönderna kan få ersättning för sina kostnader som alltjämt är höga, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt
Invägd mjölkråvara: Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) ökade i december med cirka 1,1 procent jämfört med föregående år, en liten avmattning från tillväxten på 1,9 procent i november. I USA var mjölkproduktionen i USA något svagare än väntat (plus 1,3 procent). I Nya Zeeland ökade produktionen av mjölkpulver med 1,9 procent i januari jämfört med föregående år, vilket var en större ökning än väntat. Produktionen föregående januari sjönk dock med 6,1 procent, så den största delen av ökningen beror på jämförelsen med de låga siffrorna i fjol. Australiens mjölkproduktion i januari sjönk 3,6 procent jämfört med föregående år, vilket inte var lika negativt som de senaste månaderna.

Ost: Just nu är marknaden ganska stabil, med utplanande priser på råvarumarknaden för ost.

Mjölkpulver: Pulverpriserna har varit stabila de senaste veckorna.

Smör: Efter några veckor med stora svängningar verkar marknaderna lugna ner sig.

Fakta om Arlas mjölkpris
Arlas 8 500 mjölkbönder är både ägare av företaget och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som de får betalt för mjölken ska vara gemensamt i kooperativets sju europeiska länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens hållbarhetsarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.

Relaterade artiklar