ANNONS

Mjölkpriset höjs i mars

Arlas a contopris för konventionell och ekologisk mjölk höjs med 2 eurocent i mars 2022. Dessutom höjs tillägget för GMO-fritt foder, från 1 till 1,5 eurocent, för konventionell mjölk. Det innebär en höjning med 25,8 öre för konventionell mjölk och 20,6 öre för ekologisk mjölk.

Arlas a contopris för konventionell mjölk är därmed 460,0 öre/kg, och Arlas a contopris för ekologisk mjölk är därmed 531,8 öre/kg.  Bakgrunden till prishöjningen är att industripriserna fortsatte att utvecklas starkt i januari.

Om ändringen av tillägget för GMO-fritt foder:
Marknaden för GMO-fritt foder ökar, relativt sett, mer än fodermarknaden i allmänhet. Som en följd av detta görs en extraordinär korrigering av tillägget för GMO-fritt foder med plus 0,5 eurocent, till 1,5 eurocent, för att täcka de ännu större kostnadsökningarna i GMO-fri produktion.

Arlas marknadsöversikt:

 

Mjölkinvägning: Mjölkproduktionen i EU visar inga tecken på att förbättras. November avslutades med minus 1,2 procent, och för december väntas omkring minus 1,5 procent. Den kraftiga nedgången fortsätter i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. De fyra största mjölkproducenterna i Europa påverkar produktionen nedåt, medan uppgångar för Italien, Polen, Irland och Spanien motverkar en del av nedgången för de fyra stora. Mjölkproduktionen i USA minskade också i december, med minus 0,1 procent, alltså inte lika dramatiskt som EU och Oceanien. Nya Zeeland har drabbats hårt, då varmt och mycket torrt väder under deras högsäsong påverkat produktionen negativt, till minus 5,5 procent i december. Argentina fortsätter att vara det enda större mjölkproduktionsområdet med positiv tillväxt, plus 3,4 procent i december. Andra stora producenter i Sydamerika som Brasilien (minus 4,6 procent) och Uruguay (minus 3,9 procent) är kraftigt påverkade av dåligt väder.

 

Ost: Mejeriprodukter fortsätter att bli allt dyrare, och ost är inget undantag. I Europa beror det främst på den fortsatt låga tillgången på produkter och starkare efterfrågan. Den europeiska marknaden för Gouda påverkas av att de viktigaste produktionsområdena har låg mjölkinvägning och fortsatt stor efterfrågan. Produktionen av mozzarella i EU ser inte lovande ut, till följd av den låga invägningen.

 

Mjölkpulver: Mjölkpulverpriserna fortsätter att stärkas, både för helmjölkspulver och skummjölkspulver. Lagren är mycket små, och det är ont om nyproducerat pulver. Priserna på rekombinerat pulver går inte upp i samma takt som andra pulvertyper, eftersom efterfrågan drivs av områden med låga inkomster, som är mycket priskänsliga.

 

Smör: I början av året gick gräddepriserna i EU ner, en tydlig effekt av att invägningen, som alltid, börjar gå uppåt i januari inför våren. Smörpriserna i EU återhämtade sig dock i slutet av januari.

Relaterade artiklar