ANNONS

Mjölkpriset ligger stilla i september

Efter flera månader i sträck med med prishöjningar blir det samma pris för mjölken i september som nu i augusti. Det meddelar Arla i dag.
Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk ligger kvar på samma nivåer som i augusti. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir i september därmed 587,9 öre per kilo och 649,4 öre per kilo för ekologisk mjölk.
Att det inte skulle bli någon prisuppgång för mjölken i september var väntat. Priset på mjölk har fallit den senaste tiden på världsmarknaden och de sista höjningarna Arla gjort har sannolikt fått tas ur egen kassa.
– Det senaste årets skenande priser på el, foder, bränsle, gödningsmedel och andra varor till gården fortsätter att pressa många av våra ägare. Därför är det viktigt att vi lyckas hålla kvar vid ett högt mjölkpris. En stabil svensk matproduktion är viktigare än någonsin, säger Kai Gyllström.
Arla ger följande marknadsöversikt:
Invägd mjölkråvara: Priserna till mjölkbönderna ökar, med ständigt nya rekord, men mjölkproduktionen fortsätter att vara relativt opåverkad. Siffrorna för EU och Storbritannien slutade på -1,8 procent jämfört med föregående år. USA noterade den första mjölktillväxten i juni jämfört med föregående år sedan oktober förra året, men med +0,17 procent är den fortfarande mycket liten. Nya Zeeland slutade på 0 procent i juni jämfört med föregående år, men det är deras absoluta lågsäsong, så effekten är väldigt begränsad. Å andra sidan kämpar Australien fortfarande mycket och med -8,8 procent i maj jämfört med föregående år registrerade de den största mjölknedgången på de senaste tre åren.

Ost: De totala ostpriserna har varit relativt stabila i EU.

Mjölkpulver: Mjölkpulver drabbas hårdast av de tre stora mejerivarukategorierna. På grund av låg importefterfrågan från Kina minskade priserna en hel del på världsmarknaden. I Europa är det för närvarande främst skummjölkspulver som möter viss motvind medan helmjölkspulver bara minskar marginellt.

Smör: EU:s bulksmörpriser ligger fortfarande betydligt över världsmarknadspriserna, särskilt som Oceanien och mejeriauktionen Global Dairy Trade, GDT, fortsätter sin nedåtgående bana.

Relaterade artiklar