ANNONS

Mjölkpriset på väg upp

Den senaste veckan har priset på mjölk och ost stigit i Europa. En trolig orsak är att utbudet av mjölkpulver från USA minskar. Under augusti månad har priset på mjölk, smär och ost stigit med ungefär 10 procent.
– Ännu är det för tidigt att säga om prisuppgången är en bestående trend, säger marknadsekonom Palle Jakobsen i en intervju i Effektivt Landbrug.
I dag är det många mjölkproducenter som känner sig pressade och i samma tidning säger Henrik Zobbe, direktör för Livsmedelsekonomiska Institutet i Danmark att lantbrukarna själva bär skulden till dagens pressade situation.
Han menar att information gått ut på ett tydligt sätt att när väl EU:s nya mjölkpolitik trätt i kraft skulle man få se kraftiga svängningar i mjölkpriseet, vilket givetvis även innebär perioder med extremt lågt pris.
– Mjölkproducenterna måste vänja sig vid en ny ekonomisk situation och de har inte varit tillräckligt bra på att anpassa sig, säger Henrik Zobbe.

Läs mer om marknadsekonomi inom lantbruket här.

Mjökpriset är på väg upp i Europa

Mjökpriset är på väg upp i Europa

Relaterade artiklar