ANNONS

Mjölkpriset stabilt

Arlas a contopris för konventionell och för ekologisk mjölk är oförändrat i mars 2019.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad.

A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är därmed oförändrat 334,3 öre/kg, och a contopriset för ekomjölk 448,7 öre/kg.

 

Kommentar:

Generellt fortsätter mjölkvolymerna i Europa att vara mindre än förra året, med lägre produktion i Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Detta har gjort den europeiska industrimarknaden relativt stabil under det första kvartalet. Smörpriserna har hållits uppe under början av 2019, tvärt emot vad som förväntats, men de senaste veckorna har priserna börjat försvagas. Priserna på skummjölkspulver har fortsatt att öka, tack vare en stark global efterfrågan. Ostpriserna har varit starkare än normalt den här tiden på året, och med sjunkande mjölkvolymer är lagren små.

 

På den ekologiska marknaden i  Storbritannien sker en säsongsmässig ökning av mjölkproduktionen, vilket på verkat marknaden negativt.  Den övriga ekologiska marknaden fortsätter att vara stabila.

 

Utsikterna för mjölkpriset de kommande månaderna är stabila, med förhoppningar om viss positiv utveckling senare under året.

Relaterade artiklar