ANNONS

Mjukvarulösningen KlövKoll revolutionerar svensk mjölkproduktion

Agricam, en leverantör av innovativa teknologiska lösningar för lantbruket, lanserar sin senaste mjukvarulösning, KlövKoll.
Det är en banbrytande app som ger lantbrukare möjlighet att ta kontroll över klövhälsoarbetet, vilket är en av de största utslagsorsakerna inom svensk och internationell mjölkproduktion.

Klövhälsa är avgörande för produktiviteten hos mjölkkor. Genom att erbjuda lantbrukare en holistisk lösning för klövhälsokontroll och -förbättring möjliggör KlövKoll en effektiv hantering av detta väsentliga område inom mjölkproduktionen.
Med KlövKoll får lantbrukare kontroll över hela flödet från observation till åtgärd, uppföljning och resultat. Appen erbjuder enkel och intuitiv användning för alla på gården att rapportera observationer av hälta generellt eller konkreta klövproblem. Med rutiner att adressera observationer till klövverkare, veterinär eller gården själv skapas ett enkelt flöde hur varje individuell ko skall hanteras. Gårdens eget arbete stöds av standardrutiner och åtgärdsmallar för olika symptom och behandlingar/åtgärder, där gård, veterinär och rådgivare gemensamt kan ta fram de rutiner som skall gälla.
– En av de stora fördelarna är att lösningen involverar alla på gården och klövhälsoarbetet blir en naturlig del av den löpande verksamheten och som ett komplement till det arbete som utförs av klövverkarna, säger Ulf Stern, produktchef Agricam.

Genom att tidigt observera avvikelser och analysera data om klövhälsan kan lantbrukarna upptäcka tidiga varningssignaler, fatta informerade beslut och vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa friska klövar hos sina djur.
En av de unika fördelarna med KlövKoll är möjligheten att agera på uppföljning och utvärdering av klövhälsan. Genom att analysera data kan lantbrukare identifiera trender, mönster och eventuella problemområden i klövhälsan. Denna insikt möjliggör en långsiktigt strategisk planering och implementering av åtgärder i KlövKoll för att förbättra klövhälsan och därmed öka både välbefinnandet hos djuren och produktiviteten på gården.
– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda lantbrukare den nya mjukvarulösningen KlövKoll. Klövhälsa är en grundläggande och central faktor för en hållbar och framgångsrik mjölkproduktion, och KlövKoll ger lantbrukare verktygen de behöver för att ta kontroll över detta viktiga område. Genom att göra klövhälsokontrollen enklare, mer effektiv och mer noggrann möjliggör vi för lantbrukare att förbättra djurvälfärden och optimera sin verksamhet, säger Ellinor Eineren, vd Agricam.

Ellinor Eineren, vd Agricam

KlövKoll finns tillgänglig för nedladdning på [iOS/Android]-plattformar och är kompatibel med befintliga mobila enheter.

Relaterade artiklar