ANNONS

Mobilen håller koll på korna

Med den nya tekniken Djuröga går det snabbt och enkelt att utvärdera djurvälfärden. Det enda som behövs är en mobil och lite tid ute hos korna.

Djuröga är det digitala djurbedömningsverktyget som gör det snabbt och smidigt att utvärdera djurvälfärden. Djuröga är ett verktyg som är enkelt att använda direkt i mobilen.

Grundat i forskning
Djurbedömningarna i verktyget grundas på forskning och etablerade djurvälfärdsmodeller. Resultatet visar den svagaste länken i kedjan utifrån kornas synvinkel. Djuröga omvandlar därmed mjuka värden till fakta som gården kan arbeta med. När bedömningarna är klara kan djurägaren direkt se resultatet om djurvälfärdsläget i besättningen. Resultatet visar både vad korna är nöjda med och om det finns något som kan bli bättre.

Djurbedömningsverktyget Djuröga innehåller tre delar:

Registrering av djurbedömningar
Resultat med benchmarking
Tips som kan ge idéer till ändringar

– Djuröga hjälper till att hitta orsakssamband som du kanske inte tänkt på tidigare. Djuröga erbjuder också ett smörgåsbord av tips som samlats in från forskning och beprövad svensk erfarenhet. Klok användning av tipsen gör det lätt att komma vidare från resultat till verkstad. Om en lantbrukare tar hjälp av en rådgivare som använder verktyget blir vår rådgivning mer exakt och träffsäker. Det har faktiskt aldrig varit enklare att hitta trösklarna som förhindrar korna att prestera på topp, säger Anna-Lena Hegrestad, veterinär Kunskap & Utveckling, Växa.

Djuröga kan användas för kompetenshöjning
Djurbedömningar kan med fördel användas för kompetenshöjning av djurskötare. Med Djuröga i mobilen får alla ett bättre djuröga. Det kan lyfta hela personalgruppen till en gemensam grundnivå.
– Med Djuröga kan de anställda enkelt beskriva vad de möter i arbetet med djuren. Utvärderingen ligger nära djurskötarnas vardag och ger direkt feedback på deras arbetsinsats. Resultatet är ett bra diskussionsunderlag och kan fungera som en brygga mellan djurskötarna och företagsledningen. Djuröga hjälper på så vis till att bygga samförstånd och motivation inom gruppen. Med Djuröga utvecklas personalen på jobbet och företaget kan även bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Anna-Lena Hegrestad.
Växa erbjuder nu mjölkföretag att använda Djuröga. Medlemmar i Växa har som en medlemsförmån gratis tillgång till verktyget via Min sida. Andra mjölkföretag kan ta del av Djuröga genom att samarbeta med någon av Växas rådgivare eller veterinärer.

Relaterade artiklar