ANNONS

Möjligheter med varmare klimat

Om klimatet kommer att bli varmare påverkar det naturligtivs lantbruket här i Norden. Det kommer att bli möjligt att odla grödor som inte fungerar här i dag men likaså kommer skadedjur och insekter, som vi slipper i dag, att bli ett framtida problem. Enlit Dansk Landbrugsrådgivning kommer ett högre koldioxidinnehåll i luften och en längre växtsäsong utan frost på vintern att innebära att vi kan odla grödor i Norden som ger betydlgit större skördar än dem vi odlar i dag. Majs till mognad och sojabönor är två exempel. Höstraps efter vårvete, är ett annat.
Bevattningen kommer att bli viktig eftersom man måste klara längre perioder av torka framöver.
Användningen av såväl svamp- som insektsmedel kommer sannolikt att öka på våra breddgrader eftersom både insekter och svampar kommer att överleva lättare när vintrarna blir milda.

Möjligheten att kunna bevattna blir avgörande om klimatet blir varmare.

Möjligheten att kunna bevattna blir avgörande om klimatet blir varmare.

Relaterade artiklar