ANNONS

Stora möjligheter för prisuppgång på gris

Det finns fortfarande potential för en rejäl prisuppgång på griskött. Det meddelar danska branschorganisationen Danske Svineproducenter.
Grunden är ökad efterfråga på smågrisar och en konstant prisuppgång på dessa. Den tyska Nord Westnoteringen är i dag 46:50 euro per smågris och marknadsbedömare tror på ytterligare prisuppgång.
Men även om smågrispriset stigit konstant hela året har slaktsvinspriserna legat stilla fram till alldeles nyligen. Nu är dock även slaktsvinspriset på väg upp i Europa.

Relaterade artiklar