ANNONS

MUNTERS FÖRVÄRVAR EDATA

Munters breddar sitt erbjudande inom klimatkontrollösningar för livsmedelsindustrin genom att förvärva brasilienbaserade Edata. Bolaget adderar genom förvärvet kritisk mjukvara för livsmedelsproducenter.

Munters, den världsledande leverantören av energieffektiva luftbehandlings- och klimatlösningar, meddelar idag att man förvärvar brasilienbaserade Edata som specialiserar sig på kritisk mjukvara för livsmedelsproduktion, främst inom fågelsegmentet.

Edata erbjuder programvara för att optimera och övervaka produktionen av livsmedel och är en långsiktig partner till MTech Systems, den ledande leverantören av mjukvarulösningar till livsmedelsproducenter som förvärvades av Munters den 1 februari 2017. Edata levererar anpassade lösningar för spårning av färdiga produkter, mätning av kvalitet och produktionsresultat, samt kontroll av svinn i fabriker. Edata:s mjukvara kommer helt och hållet integreras i MTechs lösning, vilket gör det möjligt för Munters att integrera data från gårdar, kläckerier och foderfabriker i livsmedelsproducenternas produktionssystem. Edata omsatte år 2016 cirka 15 MSEK och har 34 anställda.

Genom den kombinerade kompetensen och lösningarna hos MTech och Edata, kommer Munters nu att kunna tillhandahålla lösningar som ger fullständig kontroll av verksamheten vid bland annat fågel-, och grisproduktion. Ambitionen är att optimera värdekedjan för livsmedelsproducenter, distributörer och jordbrukare genom att utnyttja teknik och kontrollsystem för att upptäcka möjligheter och öka effektiviteten genom heltäckande dataanalys och spårbarhet.

“En av sju måltider globalt kommer från anläggningar där Munters utför klimatkontroll. Det finns en stark efterfrågan inom livsmedelsindustrin för sömlösa lösningar “från lantbruk till konsument”. Genom att kombinera Munters klimatkontrollsystem på gårdar och fabriker med MTechs planerings- och optimeringsprogram, samt Edata:s produktionsspårningssystem, kommer vi komma en lång bit på vägen mot detta mål”, säger Peter Gisel-Ekdahl, affärsområdeschef på AgHort.

“Edata är glada och förväntansfulla över att ansluta sig till Muntersfamiljen och spela en viktig roll i att leverera kraftfulla lösningar som tar itu med världens största utmaningar för effektiv livsmedelsproduktion”, säger Edgard Trevisan, grundare av Edata.

Relaterade artiklar