ANNONS

Nederländska lantbrukare emigrerar

Allt fler nederländska lantbrukare emigrerar. En hel del har kommit till Sverige under en lång period och under senare tid när den svenska vlautan varit svag har det givit stor rabatt för en lantbrukare från exempelvis Nederländerna att etablera sig som lantbrukare i Sverige. Dock kommer inte de flesta nederländska lantbrukare som emigrerar till Sverige. Betydligt fler etablerar sig i Danmark och allra vanligast är det att de åker till Tyskland.

Det är framförallt Nederländska mjölkproducenter som emigrerar och att de flesta söker sig till Tyskland är inte så märkligt. Det är nära och det är enklare vad gäller språket. I Tyskland är inte reglerna lika strikta som i Nederländerna och det finns helt enkelt mer plats.

Richard Roddenhof från Interfarms, en av de största mäklarna för bönder som vill emigrera, konstaterar att det finns ett ökat intresset från nederländska lantbrukare för att emigrera. Men det är en process som ofta tar flera år år, säger han i en intervju i  den nederländska tidningen Gelderlander. Den växande trenden har dock varit tydlig sedan en tid tillbaka. Antalet lantbrukare som faktiskt emigrerar uppskattas till mellan 100 och 150 per år. För några år sedan var det cirka femtio.
Detta berör framför allt mjölkproducenter. Det finns dock inga exakta siffror om de utvandrande lantbrukarna. Det nederländska Central Bureau of Statistics samlar inte in sådana data. Enligt myndigheten fanns det cirka 52 000 jordbruksföretag i Nederländerna år 2021, varav 15 000 var mjölkproducenter.
Nederländerna har i dag program för att minska lantbruksproduktionen och då framförallt inom animalier. Myndigheter köper in och avvecklar gårdar som ska generationsväxla. Yngre lantbrukare har därmed större möjligheter att etablera sig och växa i grannländerna.
För nederländare är Tyskland ett intressant emigrationsland. Det är två typer av utvandrare; vissa söker sig till de stora lantbruksföretagen i öst, enn annan del söker ett familjeföretag i andra delar av Tyskland, ett lantbruk som blir mer likt de i Nederländerna.
På grund av den korta avståndet är naturligtvis också Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen intressanta för nederländarna.
Dessutom underlättar etableringen av ett företag i en EU-medlemsstat emigrationen jämfört med avlägsna destinationer som Australien eller Kanada. Tyskland möter dock också allt strängare miljö- och djurskyddskrav.
Speciellt grisuppfödningen står under politiskt och samhälleligt tryck med många regler. En viktig skillnad jämfört med Danmark är finansieringsmöjligheten, säger experter. I Danmark kan man köpa ett företag med 15 till 20 procent kontantinsats, medan man i Tyskland behöver minst 40 procent. I Sverige är siffrorna mitt emellan.

Relaterade artiklar