ANNONS

Newcastlesjuka på värphönsanläggning

5 000 värphöns ska avlivas på en gård i Blekinge sedan man konstaterat newcastlesjuka på gården. Besättningen har haft nedsatt äggproduktion, färgförändringar på skalen och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal.

Sjukdomen misstänktes på gården och har kunnat bekräftas efter provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar men den är inte farlig för människor.

Den förekommer brett hos vilda fåglar men särskilt hos duvor i södra och mellersta Sverige.
– Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det viktigt att oavsett om man är kommersiell producent eller hobbyhönsägare är noga med hygienrutiner och skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Vi ser att de indirekta smittvägarna från vilda fåglar, deras spillning och miljön är en viktig inkörsport för båda newcastlesjuka och fågelinfluensa så det gäller att ha goda biosäkerhetsrutiner för personal, redskap, foder, strö mm för att skydda sina fjäderfän, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt i ett pressmeddelande.

Gården är nu avspärrad och har tillträdesförbud. Inga djur eller djurprodukter får föras varken in eller ut från gården. En skyddszon med tre kilometers radie från gården har inrättats samt en övervakningszon på 10 kilometers radie.

Där gäller bland annat följande restriktioner:
• Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
• Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
• Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
• Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
• Även inom övervakningszonen gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Relaterade artiklar